Kartor

Nu finns kartor över marknadsområdet upplagda, där utställare kan hitta sin plats.http://tingsrydsmarknad.se/boka-plats/