Tingsryds marknad 2021 

Inställd p.g.a rådande pandemi

Vi tar nya tag inför 2022 och hoppas kunna genomföra marknaden då istället.